Kirchenkreis Aachen, Haus der Evangelisches Kirche
Frére-Roger- Str. 8 – 10 ( früher Michaelstr.)
52062 Aachen
Tel.: 0241 / 45 30
http://www.kirchenkreis-aachen.de

Evangelische Kirchengemeinde Aachen Kirchenkreis Aachen, Haus der Evangelisches Kirche Frére-Roger- Str. 8 - 10 ( früher Michaelstr.) 52062 Aachen